Filosofie van NAH-Products

Greendogs

NAH-Products streeft een duurzame omgang met onze (huis)dieren en onze leefomgeving na. Het gebruik van natuurlijke producten om de gezondheid van onze dieren optimaal te houden is een belangrijke stap naar een duurzame toekomst. Met duurzaam bedoelen wij niet alleen langdurig, maar ook het op een gezonde, milieubewuste wijze behouden van de aarde voor toekomstige generaties.

NAH-Products is voor een verantwoord gebruik van medicijnen. Wij zijn van mening dat medicijnen alleen gebruikt moeten worden wanneer het echt nodig is en niet ter preventie van een gezondheidsprobleem. De werkzaamheid van het medicijn blijft op deze manier gewaarborgd. Het onnodig preventief toedienen van medicijnen aan onze (huis)dieren kan zowel op korte als op lange termijn zorgen voor moeilijkheden.

Op korte termijn nemen we vaak een dip in de gezondheid van het dier waar. Denk hierbij aan een vacht die zijn glans verliest, lusteloosheid of een geïrriteerde huid. Op lange termijn zijn er grotere problemen te verwachten. Een voorbeeld is resistentie van het te bestrijden organisme voor het gebruikte medicijn. Wanneer een dier het medicijn dan écht nodig heeft om een besmetting tegen te gaan, is het medicijn niet meer werkzaam.

Daarnaast ondervindt onze leefomgeving negatieve effecten van het veelvuldige preventieve gebruik van medicijnen. Via de ontlasting van de dieren komt het chemische product in het oppervlaktewater en de bodem terecht en brengt daar schade toe.

Waar het kán natuurlijke middelen gebruiken en alleen wanneer nodig chemische geneesmiddelen inzetten, dat is de filosofie waar wij bij NAH-Products voor staan.